Results 1 to 2 of 2

Thread: HIBERNATE: General Hiberbate.Cfg.XML file for a generic STRUTS 2 based project.

 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2014
  Posts
  27

  HIBERNATE: General Hiberbate.Cfg.XML file for a generic STRUTS 2 based project.

  Code:
  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
  <!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
      "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
      "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
  
  <hibernate-configuration>
  
    <session-factory>
  
      <!-- Database connection settings -->
      <!-- <property name="connection.driver_class">org.hsqldb.jdbcDriver</property>
            <property name="connection.url">jdbc:hsqldb:hsql://localhost/TestDB</property> -->
  
      <property name="connection.driver_class">com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</property>
      <property name="connection.url">jdbc:sqlserver://localhost:1433;user=sa;password=12</property>
      <!--<property name="connection.username">sa</property>
      <property name="connection.password"></property>-->
  
      <!-- JDBC connection pool (use the built-in) -->
      <property name="connection.pool_size">1</property>
  
      <!-- SQL dialect -->
      <property name="dialect">
        org.hibernate.dialect.SQLServer2012Dialect
      </property>
  
      <!-- Enable Hibernate's automatic session context management -->
      <property name="current_session_context_class">thread</property>
  
      <property name="cache.use_query_cache">true</property>
      <property name="cache.use_second_level_cache">true</property>
      <property name="cache.use_structured_entries">true</property>
      <property name="cache.region.factory_class">org.hibernate.cache.EhCacheRegionFactory</property>
      <property name="net.sf.ehcache.configurationResourceName">/hibernate-config/ehcache.xml</property>
      <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">create</property> 
      <!-- Echo all executed SQL to stdout -->
      <property name="show_sql">true</property>
      <mapping resource="hibernate-config/domain/Event.hbm.xml"/>
      <mapping resource="hibernate-config/domain/Person.hbm.xml"/>
      <mapping resource="hibernate-config/domain/PhoneNumber.hbm.xml"/>
      <mapping resource="hibernate-config/domain/Account.hbm.xml"/>
      <mapping resource="hibernate-config/domain/HolidayCalendar.hbm.xml"/>
  
      <mapping resource="hibernate-config/domain/Item.hbm.xml"/>
      <mapping class="Action.Process"/>
    </session-factory>
  
  </hibernate-configuration>

 2. #2

  Re: HIBERNATE: General Hiberbate.Cfg.XML file for a generic STRUTS 2 based project.

  Cơ hội đầu tư BĐS hiệu quả với nhiều ch*nh sách ưu đãi:
  6th element
  Giá bán chỉ từ 34 triệu/m2 (VAT + full nội thất cao cấp)
  CĂN HỘ ĐẲNG CẤP – SỞ HỮU VỊ TRÍ VÀNG – KÝ HĐMB TRỰC TIẾP CĐT
  Golden Park Tower
  THỦ TỤC LINH HO*T – DỄ DÀNG – NHANH CHÓNG

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •